PAWLETA, M. Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 26, p. 331-345, 30 grudz. 2021.