MIZERKA, J. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 26, p. 171-226, 30 grudz. 2021.