PRZEŹDZIECKI, M. Obozowisko łowieckie ludności kultury świderskiej na stanowisku Sulejówek 4, pow. miński, woj. mazowieckie. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 26, p. 399-422, 30 grudz. 2021.