WAGNER, P. Czego oczy nie widzą, tego archeologom żal – nowe metody dokumentacji sztuki naskalnej (RTI, DSTRETCH) . Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 26, p. 423-430, 30 grudz. 2021.