ŻYCHLIŃSKA, Justyna. Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski). Folia Praehistorica Posnaniensia, [S. l.], v. 27, n. 27, p. 227–237, 2022. DOI: 10.14746/fpp.2022.27.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/36661. Acesso em: 13 lip. 2024.