ANTOWSKA-GORĄCZNIAK, O. Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 20, p. 39-61, 1 sty. 2015.