PAWLETA, M. Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 20, p. 373-396, 1 sty. 2015.