RAKOCA, A.; ROZBIEGALSKI, P. Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 20, p. 397-427, 1 sty. 2015.