SMÓŁKA, E. Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 20, p. 571-574, 1 sty. 2015.