SMÓŁKA, E. Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013. Folia Praehistorica Posnaniensia, [S. l.], v. 20, p. 571–574, 2015. DOI: 10.14746/fpp.2015.20.30. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/3799. Acesso em: 30 wrz. 2023.