CZEBRESZUK, J. Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w badaniach nad strefą egejską ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bursztynu w kulturze mykeńskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 18, p. 61-71, 1 sty. 2013.