MICHAŁOWSKI, A.; TESKA, M. Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 18, p. 197-216, 1 sty. 2013.