MICHAŁOWSKI, A.; TESKA, M. Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, [S. l.], v. 18, p. 197–216, 2013. DOI: 10.14746/fpp.2013.18.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/478. Acesso em: 25 wrz. 2023.