JANKOWIAK, D.; LECH, P.; SIKORSKI, A. Nowe kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, stan. 13. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 17, p. 125-137, 1 sty. 2012.