DZIEWANOWSKI, M.; PYŻEWICZ, K. Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i ich znaczenie dla wiedzy o środkowym neolicie Dolnego Nadodrza. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 21, p. 83-122, 15 grudz. 2016.