MATCZAK, M. D. Tożsamość upamiętniona w przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w rotundzie w Salonikach w Grecji. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 21, p. 313-338, 15 grudz. 2016.