ŻYCHLIŃSKA, J. Rola i pozycja społeczna kobiet we wczesnej epoce żelaza przez pryzmat zmian w rytuałach pogrzebowych – na przykładzie Wielkopolski. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 21, p. 491-503, 15 grudz. 2016.