Fogel, Jerzy, Andrzej Sikorski, Jarosław Jasiewicz, i Alina Łosińska. 2018. „«Nowy» gródek późnośredniowieczny W Rejonie Jezior bnińskich (Błażejewo, Gm. Kórnik, Woj. Wielkopolskie)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 10 (listopad), 269-96. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.11.