Bukowski, Zbigniew. 2018. „Jacek Woźny, Symbolika Przestrzeni Miejsc Grzebalnych W Czasach ciałopalenia zwłok Na Ziemiach Polskich (od środkowej Epoki brązu Do środkowego Okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, Ss. 187”. Folia Praehistorica Posnaniensia 10 (listopad):355-68. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.20.