Krzyszowski, Andrzej. 2018. „Wczesnoneolityczne Figurki Antropomorficzne Na przykładzie Nowego Znaleziska Z Lipnicy W województwie Wielkopolskim”. Folia Praehistorica Posnaniensia 12 (listopad), 65-79. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.03.