Żychlińska, Justyna. 2018. „Recepcja «importu» Nordyjskiego Na Ziemiach Polskich We Wczesnych Fazach Kultury łużyckiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 12 (listopad):311-16. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.12.