Hatłas, Jerzy. 2018. „Grobowce kopułowe W Tracji (V—III w.p.n.E.)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 13 (listopad):187-213. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.14.