Żurkiewicz, Danuta. 2018. „Społeczności Kultury późnej Ceramiki wstęgowej Centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad), 47-111. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.03.