Koliński, Rafał. 2018. „O Ziarnie, kościach I załamaniu Osadniczym Nad Haburem”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad):201-17. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.07.