Żychlińska, Justyna. 2018. „Kilka Uwag Na Marginesie Badań stosunków społecznych ludności «łużyckiej»”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad), 299-311. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.12.