Różański, Artur. 2018. „Jednoprzestrzenne kościoły romańskie Z Terenu Wielkopolski”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad):337-42. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.15.