Matuszewska, Agnieszka. 2018. „Dolnoodrzańska Enklawa Kultury Ceramiki Sznurowej W Ramach circumbałtyckiego kręgu KCSZ”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad), 353-60. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.17.