Szydłowski, Marcin. 2018. „Przemiany społeczno-Kulturowe W Okresie Formowania Się państwa Piastowskiego W Wielkopolsce północno-Zachodniej Na Podstawie materiałów Archeologicznych Z Santoka I Międzyrzecza”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad), 389-98. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.21.