Błaszczyk, Dariusz. 2018. „Społeczna Interpretacja Wybranych wczesnośredniowiecznych Cmentarzysk rzędowych W Perspektywie Gender Studies I Lifecycle Analysis”. Folia Praehistorica Posnaniensia 16 (listopad):417-25. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.24.