Teska, Sebastian, Katarzyna Pyżewicz, i Piotr Majorek. 2019. „Dystrybucja I Rola sztyletów Krzemiennych wśród społeczności Grupy kościańskiej Kultury Unietyckiej – Analiza Typologiczno-Chronologiczna materiałów Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej Oraz Studium Przypadku Znaleziska Z Bronikowa (gm. Śmigiel)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 23 (wrzesień), 169-88. https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.08.