Chmielowski, Stanisław. 2019. „Pochodzenie nowobabilońskich dokumentów Prawnych Z Kolekcji Ashmolean Muzeum”. Folia Praehistorica Posnaniensia 24 (grudzień):11-34. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.01.