Deiksler, Roman. 1. „Social Network Analysis Dzieł Józefa Flawiusza. Studium Przypadku Dla Galilei W Czasie Pierwszego Powstania Żydowskiego”. Folia Praehistorica Posnaniensia 24 (1), 35-46. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.02.