Przeździecki, Michał, Michał Szubski, i Artur Grabarek. 2020. „Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz Krzemienny Z Osady ludności Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Na Stanowisku Podlesie 6, Woj. świętokrzyskie”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień), 191-208. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.09.