Sawicka, Joanna. 2020. „Kwestia Chronologii, Typologii I Pochodzenia Szklanej biżuterii Z wczesnośredniowiecznego ośrodka Grodowego W Gnieźnie”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień):247-89. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.11.