Dec, Olga. 2020. „Potrzeba Rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków «wampirów» Z Ziem Polskich”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień), 63-70. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.03.