Mamzer, Henryk. 2020. „«Mowa obrończa» Metodologii archeologów Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień), 109-47. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.06.