Wielgus, Barbara. 2020. „Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie Barwy. O Naturalnym Farbowaniu Tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019”. Folia Praehistorica Posnaniensia 25 (grudzień), 445-48. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.17.