Antowska-Gorączniak, Olga, i Włodzimierz Lajsner. 2021. „Ślady Produkcyjne Na cegłach Profilowanych Z Placu Kolegiackiego W Poznaniu – próba Rekonstrukcji Dawnej wytwórczości Strycharskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 26 (grudzień), 9-40. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.01.