Minta-Tworzowska, Danuta. 2021. „Metodologia archeologii/prahistorii Profesora Dr. Hab. Jana Żaka (1923–1990) Po 30 Latach. Między Modernistycznymi dążeniami a Postmodernistyczną rzeczywistością”. Folia Praehistorica Posnaniensia 26 (grudzień), 145-69. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.06.