Pawleta, Michał. 2021. „Jaka przyszłość Czeka Muzeum Archeologiczne? Dyskusja Z Tezami Zawartymi W książce Moniki Stobieckiej: Natura Artefaktu, Kultura Eksponatu. Projekt Krytycznego Muzeum Archeologicznego”. Folia Praehistorica Posnaniensia 26 (grudzień), 331-45. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.12.