Mizerka, Jagoda. 2021. „Wczesnośredniowieczne Grodzisko W Dusinie, Pow. gostyński, Woj. Wielkopolskie W świetle Ponownej Analizy Archeologicznej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 26 (grudzień), 171-226. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.07.