Markiewicz, Małgorzata. 2022. „Ceramika Malowana Z Wczesnej Epoki żelaza Vs. Nowożytna Ceramika biała. Rozważania O Magii I O «odczarowaniu świata»”. Folia Praehistorica Posnaniensia 27 (27):103-30. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.06.