Żurek, Krzysztof, Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Jakub Niebieszczański, Aleksander Piasecki, i Cezary Bahyrycz. 2022. „«Fortece Na bagnach». Pierwsze Interdyscyplinarne Badania Stanowiska Z późnej Epoki brązu W Jatwiezi Dużej (Polska północno-Wschodnia)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 27 (27):201-25. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.10.