Żychlińska, Justyna. 2022. „Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, T. 11 (red. K. Dzięgielewski)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 27 (27):227-37. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.11.