Przepiórka, Paulina. 2022. „Popularyzacja Archeologii Na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego W Kaliszu-Zawodziu”. Folia Praehistorica Posnaniensia 27 (27):175-99. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.09.