Antowska-Gorączniak, Olga. 2015. „Źródła Archeologiczne Do dziejów Drukarstwa Na przykładzie Drukarni Z Ostrowa Tumskiego W Poznaniu”. Folia Praehistorica Posnaniensia 20 (styczeń), 39-61. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.04.