Pawleta, Michał. 2015. „Wybrane Aspekty społecznego Funkcjonowania wytworów Wiedzy Archeologicznej I Archeologii We współczesnej Polsce”. Folia Praehistorica Posnaniensia 20 (styczeń), 373-96. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.21.