Rakoca, Aleksandra, i Piotr Rozbiegalski. 2015. „Charakterystyka Nakopalnianej Pracowni Krzemieniarskiej Z Okresu schyłkowego Paleolitu Na Podstawie materiałów Krzemiennych Ze Stanowiska Kłodawa 3, Pow. Gorzowski, Woj. Lubuskie”. Folia Praehistorica Posnaniensia 20 (styczeń):397-427. https://doi.org/10.14746/2015.20.22.