Smółka, Emila. 2015. „Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld Der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013”. Folia Praehistorica Posnaniensia 20 (styczeń):571-74. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.30.