Skrzyniecki, Rafał. 2014. „Konflikty Zbrojne W Pradziejach. Perspektywy Badawcze”. Folia Praehistorica Posnaniensia 19 (styczeń), 133-49. https://doi.org/10.14746/fpp.2014.19.06.