Czebreszuk, Janusz. 2013. „Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu W Badaniach Nad Strefą Egejską Ze szczególnym uwzględnieniem Zagadnienia Bursztynu W Kulturze mykeńskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia 18 (styczeń), 61-71. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.03.