Michałowski, Andrzej, i Milena Teska. 2013. „Tradycja I Nowe prądy W Badaniach Nad młodszym Okresem Przedrzymskim W Wielkopolsce”. Folia Praehistorica Posnaniensia 18 (styczeń):197-216. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.11.